tarakdikeni

tarakdikeni

Ağrı ve sızıları gidermeye yarayan bir çeşit dikenli bitki.


tarakdikeni

Saç taramaya yarayan bir çeşit diken.


tarakdikeni, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'r', 'a', 'k', 'd', 'i', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
tarakdikeni kelimesinin tersten yazılışı inekidkarat diziliminde gösterilir.