tarakdişli ördek

tarakdişli ördek

bk. büyük tarakdiş


tarakdişli ördek için benzer kelimeler


tarakdişli ördek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'r', 'a', 'k', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'r', 'd', 'e', 'k', şeklindedir.
tarakdişli ördek kelimesinin tersten yazılışı kedrö ilşidkarat diziliminde gösterilir.