tarih aykırılığı

tarih aykırılığı Fr. anachronisme

Tarih sırasını, tarih tutarlığını bozmak. Tiyatro yazınında ve mizansende güldürü sağlayan, yadırgatan bir öge olarak kullanılır. Örn. Shakespeare oyunlarına yazı makinesi, gözlük gibi öğeler sokmak.


tarih aykırılığı için benzer kelimeler


tarih aykırılığı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'r', 'i', 'h', ' ', 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
tarih aykırılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılırıkya hirat diziliminde gösterilir.