tarihî eser

tarihî eser

a. 1. Tarihsel bir konuyu işleyen eser. 2. Uzun zaman önce meydana getirilmiş ve tarihî değeri olan eser.


tarihî eser için benzer kelimeler


tarihî eser, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'r', 'i', 'h', 'î', ' ', 'e', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
tarihî eser kelimesinin tersten yazılışı rese îhirat diziliminde gösterilir.