taş kafa

taş kafa

a. 1. Kafası sağlam, dayanıklı kimse. 2. mec. Kalın kafalı olan kimse.


taş kafa için benzer kelimeler


taş kafa, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'f', 'a', şeklindedir.
taş kafa kelimesinin tersten yazılışı afak şat diziliminde gösterilir.