art kafa lokması

art kafa lokması İng. condylus occipitalis

anat. Os occipitale’nin pars lateralis bölümünde, for. magnum’u yanlardan sınırlandıran, atlasla eklemleşerek başı omurgaya bağlayan ve eklem kıkırdağıyla kaplı olan lokma biçimindeki çıkıntılar, kondilus oksipitalis.


art kafa lokması için benzer kelimeler


art kafa lokması, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', ' ', 'k', 'a', 'f', 'a', ' ', 'l', 'o', 'k', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
art kafa lokması kelimesinin tersten yazılışı ısamkol afak tra diziliminde gösterilir.