tasgir

tasgir Ar. ta¹¦³r

a. (tasgi:ri) esk. Küçültme, ufak duruma getirme.


tasgir, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'g', 'i', 'r', şeklindedir.
tasgir kelimesinin tersten yazılışı rigsat diziliminde gösterilir.