taşımsı göktaşı

taşımsı göktaşı İng. stony meteorite, aerolite

Demire göre taş oranı yüksek olan göktaşı türü.


taşımsı göktaşı için benzer kelimeler


taşımsı göktaşı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 's', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'k', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
taşımsı göktaşı kelimesinin tersten yazılışı ışatkög ısmışat diziliminde gösterilir.