taşkazıma sanatı

taşkazıma sanatı İng. glyptic

(Heykel) Değerli taşlar üzerine oyma yoluyla mühür ya da beti yapma sanatı. a. bk. ters oyma.


taşkazıma sanatı için benzer kelimeler


taşkazıma sanatı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'k', 'a', 'z', 'ı', 'm', 'a', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
taşkazıma sanatı kelimesinin tersten yazılışı ıtanas amızakşat diziliminde gösterilir.