taslaklama.

taslaklama. İng. drafting

Bir alan araştırmasında öngörülen bilgileri sağlamak üzere seçilen gözlem aracını oluşturacak soru ya da sınarların saptanıp taslak olarak dile getirilmesi.


taslaklama., 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, . harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'l', 'a', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', '.', şeklindedir.
taslaklama. kelimesinin tersten yazılışı .amalkalsat diziliminde gösterilir.