tayara

tayara

Tayyare, uçak


tayara, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'y', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
tayara kelimesinin tersten yazılışı arayat diziliminde gösterilir.