tenon yalımı

tenon yalımı Fr. Ténonite, syn. périophtalmite, capsulite

tenon yalımı için benzer kelimeler


tenon yalımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 'o', 'n', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
tenon yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay nonet diziliminde gösterilir.