teprem azalımı

teprem azalımı Fr. Hypokinésie

teprem azalımı için benzer kelimeler


teprem azalımı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'p', 'r', 'e', 'm', ' ', 'a', 'z', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
teprem azalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılaza merpet diziliminde gösterilir.