terkin

terkin Ar. ter®³n

a. (terki:ni) esk. Yazılmış bir şeyi çizerek silme.


terkin

Belli bir yerde, belli bir saatte buluşma sözleşmesi, randevu.


terkîn

çizim. ~ da ‘vâsi: çizim arancı, dilemi.


terkin için benzer kelimeler


terkin, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', şeklindedir.
terkin kelimesinin tersten yazılışı nikret diziliminde gösterilir.