terkin vermek

terkin vermek

Biriyle belli bir yer ve zamanda buluşmak için anlaşmak, sözleşmek.


terkin vermek için benzer kelimeler


terkin vermek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
terkin vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev nikret diziliminde gösterilir.