ters ayakkabı

ters ayakkabı

Kötü yolda kadın, erkek: O, ters ayakkabının biri.


ters ayakkabı için benzer kelimeler


ters ayakkabı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 'k', 'a', 'b', 'ı', şeklindedir.
ters ayakkabı kelimesinin tersten yazılışı ıbakkaya sret diziliminde gösterilir.