ters cephe duruşu (sırtüstü duruşu)

ters cephe duruşu (sırtüstü duruşu) İng. back stoop falling (back support)

Vücudun, yerde ya da bir araçta sırt yere dönük olarak yalnız ellerde ve topuklarda dayalı, giderek gerili bulunduğu durum.


ters cephe duruşu (sırtüstü duruşu) için benzer kelimeler


ters cephe duruşu (sırtüstü duruşu), 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'c', 'e', 'p', 'h', 'e', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', 'u', ' ', '(', 's', 'ı', 'r', 't', 'ü', 's', 't', 'ü', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', 'u', ')', şeklindedir.
ters cephe duruşu (sırtüstü duruşu) kelimesinin tersten yazılışı )uşurud ütsütrıs( uşurud ehpec sret diziliminde gösterilir.