el-taban duruşu (ters bank duruşu)

el-taban duruşu (ters bank duruşu) İng. horizontal kneeling backward

Vücudun, sırt ve uyluk yere koşut olarak eller ve tabanlar üstünde dayalı bulunduğu durum.


el-taban duruşu (ters bank duruşu) için benzer kelimeler


el-taban duruşu (ters bank duruşu), 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', '-', 't', 'a', 'b', 'a', 'n', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', 'u', ' ', '(', 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'b', 'a', 'n', 'k', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', 'u', ')', şeklindedir.
el-taban duruşu (ters bank duruşu) kelimesinin tersten yazılışı )uşurud knab sret( uşurud nabat-le diziliminde gösterilir.