tezkiyesi bozuk

tezkiyesi bozuk

sf. Doğruluğuna güvenilmez (kimse).


tezkiyesi bozuk için benzer kelimeler


tezkiyesi bozuk, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'z', 'k', 'i', 'y', 'e', 's', 'i', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', şeklindedir.
tezkiyesi bozuk kelimesinin tersten yazılışı kuzob iseyikzet diziliminde gösterilir.