tikel kamulaştırma

tikel kamulaştırma İng. expropriation by zones, partial condemnation

Bir bireyin iyesi olduğu taşınmazın, tümü yerine, yalnız kamulaştırmayı yapan kamu kuruluşunun gereksinme duyduğu bölümünün kamu iyeliğine alınması bk. artıkalım.


tikel kamulaştırma için benzer kelimeler


tikel kamulaştırma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'k', 'e', 'l', ' ', 'k', 'a', 'm', 'u', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
tikel kamulaştırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtşalumak lekit diziliminde gösterilir.