trikloroasetil klorür

trikloroasetil klorür İng. trichloroacetyl chloride

Formülü CCl3COCl, mol kütlesi 181,8 g , k.n. 118 °C olan, alkolde çözünen, organik sentezlerde kullanılan renksiz bir sıvı.


trikloroasetil klorür İng. trichloroacetyl chloride

Formülü CCl3COCl, mol kütlesi 181,8 g , k.n. 118 °C olan, alkolde çözünen, organik sentezlerde kullanılan renksiz sıvı bir madde.


trikloroasetil klorür için benzer kelimeler


trikloroasetil klorür, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'i', 'k', 'l', 'o', 'r', 'o', 'a', 's', 'e', 't', 'i', 'l', ' ', 'k', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', şeklindedir.
trikloroasetil klorür kelimesinin tersten yazılışı rürolk litesaorolkirt diziliminde gösterilir.