trikoreksis

trikoreksis İng. trichorrhexis

Kıl kırılması.


trikoreksis için benzer kelimeler


trikoreksis, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'i', 'k', 'o', 'r', 'e', 'k', 's', 'i', 's', şeklindedir.
trikoreksis kelimesinin tersten yazılışı siskerokirt diziliminde gösterilir.