trikoreksis nodosa

trikoreksis nodosa İng. trichorrhexis nodosa

Kıl kırılması.


trikoreksis nodosa için benzer kelimeler


trikoreksis nodosa, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'i', 'k', 'o', 'r', 'e', 'k', 's', 'i', 's', ' ', 'n', 'o', 'd', 'o', 's', 'a', şeklindedir.
trikoreksis nodosa kelimesinin tersten yazılışı asodon siskerokirt diziliminde gösterilir.