Megaptera nodosa

Megaptera nodosa

bk. kambur balina


Megaptera nodosa Lat. Megaptera nodosa

Kambur balina.


Megaptera nodosa için benzer kelimeler


Megaptera nodosa, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, M harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'M', 'e', 'g', 'a', 'p', 't', 'e', 'r', 'a', ' ', 'n', 'o', 'd', 'o', 's', 'a', şeklindedir.
Megaptera nodosa kelimesinin tersten yazılışı asodon aretpageM diziliminde gösterilir.