tripanosidal ilaçlar

tripanosidal ilaçlar İng. trypanocidal agents, trypanocidal drugs, trypanocides

Trypanosomatina alt takımında bulunan türleri öldüren ajanlar.


tripanosidal ilaçlar için benzer kelimeler


tripanosidal ilaçlar, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'i', 'p', 'a', 'n', 'o', 's', 'i', 'd', 'a', 'l', ' ', 'i', 'l', 'a', 'ç', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
tripanosidal ilaçlar kelimesinin tersten yazılışı ralçali ladisonapirt diziliminde gösterilir.