yaraya yerel uygulanan ilaçlar

yaraya yerel uygulanan ilaçlar İng. topical wound agents

Yaraya uygulanan merhem, krem ve çözelti biçimindeki ilaçlar.


yaraya yerel uygulanan ilaçlar için benzer kelimeler


yaraya yerel uygulanan ilaçlar, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'a', 'y', 'a', ' ', 'y', 'e', 'r', 'e', 'l', ' ', 'u', 'y', 'g', 'u', 'l', 'a', 'n', 'a', 'n', ' ', 'i', 'l', 'a', 'ç', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
yaraya yerel uygulanan ilaçlar kelimesinin tersten yazılışı ralçali nanalugyu lerey ayaray diziliminde gösterilir.