ilaçlar arası etkileşme

ilaçlar arası etkileşme İng. drug interaction

Bir ilaç tarafından diğer bir ilacın etkisinin kalitatif ve/veya kantitatif olarak değiştirilmesi biçimindeki etkileşme.


ilaçlar arası etkileşme için benzer kelimeler


ilaçlar arası etkileşme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'a', 'ç', 'l', 'a', 'r', ' ', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
ilaçlar arası etkileşme kelimesinin tersten yazılışı emşelikte ısara ralçali diziliminde gösterilir.