farmakokinetik etkileşme

farmakokinetik etkileşme İng. pharmacokinetic interecation

Bir ilacın diğeriyle emilim, dağılım, metabolizma ve atılım düzeyinde yaptığı etkileşme türü.


farmakokinetik etkileşme için benzer kelimeler


farmakokinetik etkileşme, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', 'o', 'k', 'i', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
farmakokinetik etkileşme kelimesinin tersten yazılışı emşelikte kitenikokamraf diziliminde gösterilir.