farmakokinetik

farmakokinetik İng. pharmacokinetic

İlaçların vücuttaki emilim, dağılım, etki ve atılım mekanizmalarının incelenmesi.


farmakokinetik İng. pharmacokinetic

İlaçların vücuda alınmasından sonra emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu ve atılımı olaylarını kantitatif olarak zaman boyutları içinde inceleyen bilim dalı.


farmakokinetik için benzer kelimeler


farmakokinetik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', 'o', 'k', 'i', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
farmakokinetik kelimesinin tersten yazılışı kitenikokamraf diziliminde gösterilir.