farmakokinetik tolerans

farmakokinetik tolerans İng. pharmacokinetic tolerance

Biyokimyasal tolerans.


farmakokinetik tolerans için benzer kelimeler


farmakokinetik tolerans, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', 'o', 'k', 'i', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 't', 'o', 'l', 'e', 'r', 'a', 'n', 's', şeklindedir.
farmakokinetik tolerans kelimesinin tersten yazılışı snarelot kitenikokamraf diziliminde gösterilir.