tuberkulum intervenozum

tuberkulum intervenozum Dgr. anat. tuberculum intervenosum

anat. Kalbin sağ kulakçığında sinus venarum’un tavanında, ostium venae cavae cranialis ile ostium venae cavae caudalis arasında bulunan tümsek.


tuberkulum intervenozum için benzer kelimeler


tuberkulum intervenozum, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'b', 'e', 'r', 'k', 'u', 'l', 'u', 'm', ' ', 'i', 'n', 't', 'e', 'r', 'v', 'e', 'n', 'o', 'z', 'u', 'm', şeklindedir.
tuberkulum intervenozum kelimesinin tersten yazılışı muzonevretni mulukrebut diziliminde gösterilir.