tuberkulum muskulare

tuberkulum muskulare Dgr. anat. tuberculum musculare

anat. Os basioccipitale'nin ön ucunun iki tarafında, kamamsı kemiğe de geçen birer kabartı.


tuberkulum muskulare için benzer kelimeler


tuberkulum muskulare, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'b', 'e', 'r', 'k', 'u', 'l', 'u', 'm', ' ', 'm', 'u', 's', 'k', 'u', 'l', 'a', 'r', 'e', şeklindedir.
tuberkulum muskulare kelimesinin tersten yazılışı eraluksum mulukrebut diziliminde gösterilir.