tümel-evetleyici önerme

tümel-evetleyici önerme

bk. tümel olumlu önerme.


tümel-evetleyici önerme için benzer kelimeler


tümel-evetleyici önerme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'm', 'e', 'l', '-', 'e', 'v', 'e', 't', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
tümel-evetleyici önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö iciyelteve-lemüt diziliminde gösterilir.