tümel önerme

tümel önerme

a. man. Konunun kapsamına giren bütün bireyler için belli bir şey bildiren önerme.


tümel önerme Osm. külli kaziye

Konunun kapsamına giren bütün bireyler için belli bir şey bildiren önerme. Formülü: Bütün S ler P dir. Karşıtı bk. tikel önerme


tümel önerme İng. universal sentence

Anayöneteni bir tümel niceleyici olan önerme: (…) Krş.. genel önerme, tikel önerme,


tümel önerme için benzer kelimeler


tümel önerme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'm', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
tümel önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö lemüt diziliminde gösterilir.