tümel olumsuz önerme

tümel olumsuz önerme İng. universal negative proposition

(…) (Hiç bir S, P değildir) biçimindeki özne-yüklem önermesi. Bu önerme SeP biçiminde kısaltılır, simgesi E dir. || Anl. tümel değilleyici önerme. Krş.. tümel olumsuzluk yöneteni.


tümel olumsuz önerme için benzer kelimeler


tümel olumsuz önerme, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'm', 'e', 'l', ' ', 'o', 'l', 'u', 'm', 's', 'u', 'z', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
tümel olumsuz önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö zusmulo lemüt diziliminde gösterilir.