tikel olumsuz önerme

tikel olumsuz önerme İng. particular negative proposition

(…) (Kimi S,P değildir) biçimindeki özne-yüklem önermesi. || Bu önerme SoP olarak kısaltılır; simgesi O dur. Anl. tikel değilleyici önerme.


tikel olumsuz önerme için benzer kelimeler


tikel olumsuz önerme, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'k', 'e', 'l', ' ', 'o', 'l', 'u', 'm', 's', 'u', 'z', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
tikel olumsuz önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö zusmulo lekit diziliminde gösterilir.