tikel değilleyici önerme

tikel değilleyici önerme

bk. tikel olumsuz önerme.


tikel değilleyici önerme için benzer kelimeler


tikel değilleyici önerme, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'k', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
tikel değilleyici önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö iciyelliğed lekit diziliminde gösterilir.