tikel önerme

tikel önerme

a. man. Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme.


tikel önerme

Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme. Formülü: Bazı S ler P dir. Karşıtı bk. tikel önerme


tikel önerme İng. existential sentence, particular sentence

Anayöneteni bir tikel niceleyici olan önerme. || Tikel niceleyici önerme (…) biçimindedir. Anl. varlıksal önerme. Krş.. genel önerme, tümel önerme.


tikel önerme için benzer kelimeler


tikel önerme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'k', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
tikel önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö lekit diziliminde gösterilir.