tikel-evetleyici önerme

tikel-evetleyici önerme

bk. tikel olumlu önerme.


tikel-evetleyici önerme için benzer kelimeler


tikel-evetleyici önerme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'k', 'e', 'l', '-', 'e', 'v', 'e', 't', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
tikel-evetleyici önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö iciyelteve-lekit diziliminde gösterilir.