tümel geçerli önerme

tümel geçerli önerme İng. universally valid sentence

Geçerli önerme.


tümel geçerli önerme için benzer kelimeler


tümel geçerli önerme, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'm', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
tümel geçerli önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö ilreçeg lemüt diziliminde gösterilir.