tutulma dönemi

tutulma dönemi İng. eclipse period

Virüsün enfekte ettiği hücrede gerçekleşen ve viral soyunma aşamasıyla tomurcuklanma aşaması arasında kalan, virüsün enfektif olmadığı dönem, eklips dönemi.


tutulma dönemi için benzer kelimeler


tutulma dönemi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 't', 'u', 'l', 'm', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
tutulma dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd amlutut diziliminde gösterilir.