üdük gör

üdük gör Fr. Urétroscope

üdük gör için benzer kelimeler


üdük gör, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'd', 'ü', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'r', şeklindedir.
üdük gör kelimesinin tersten yazılışı rög küdü diziliminde gösterilir.