Uluslararası Kalkınma Birliği

Uluslararası Kalkınma Birliği İng. International Development Association, International Development Agency, IDA

Dünyanın en yoksul ülkelerine yardımda bulunarak ve faizsiz kredi vererek bu ülkelerde iktisadi büyümeyi sağlamak, gelir eşitsizlikleri azaltmak ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 1960 yılında kurulan ve 2007 yılında 185 üyesi olan Dünya Bankası grubu kuruluşlarından biri.


Uluslararası Kalkınma Birliği için benzer kelimeler


Uluslararası Kalkınma Birliği, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, U harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'U', 'l', 'u', 's', 'l', 'a', 'r', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'K', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'B', 'i', 'r', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
Uluslararası Kalkınma Birliği kelimesinin tersten yazılışı iğilriB amnıklaK ısararalsulU diziliminde gösterilir.