usan gelmek

usan gelmek

Usanç, bıkkınlık gelmek.


usan gelmek için benzer kelimeler


usan gelmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 's', 'a', 'n', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
usan gelmek kelimesinin tersten yazılışı kemleg nasu diziliminde gösterilir.