usan vermek

usan vermek

Usandırmak, usanç vermek.


usan vermek için benzer kelimeler


usan vermek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 's', 'a', 'n', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
usan vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev nasu diziliminde gösterilir.