uyaktaş beşerli

uyaktaş beşerli Osm. muhammes-i müzdeviç

bk. beşerli.


uyaktaş beşerli için benzer kelimeler


uyaktaş beşerli, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', 'ş', ' ', 'b', 'e', 'ş', 'e', 'r', 'l', 'i', şeklindedir.
uyaktaş beşerli kelimesinin tersten yazılışı ilreşeb şatkayu diziliminde gösterilir.