uyma yeteneği

uyma yeteneği İng. adaptability

Bireyin toplum ya da çevreden gelen uyaranlara, davranışlarını başarılı olarak uydurma gücü.


uyma yeteneği İng. adaptability

Bireyin çevresel etken ve değişkenliğe ayak uydurma gücü.


uyma yeteneği için benzer kelimeler


uyma yeteneği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'y', 'm', 'a', ' ', 'y', 'e', 't', 'e', 'n', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
uyma yeteneği kelimesinin tersten yazılışı iğenetey amyu diziliminde gösterilir.