uyumlu ek (yazılım için)

uyumlu ek (yazılım için) İng. plug-in

uyumlu ek (yazılım için) için benzer kelimeler


uyumlu ek (yazılım için), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'y', 'u', 'm', 'l', 'u', ' ', 'e', 'k', ' ', '(', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'm', ' ', 'i', 'ç', 'i', 'n', ')', şeklindedir.
uyumlu ek (yazılım için) kelimesinin tersten yazılışı )niçi mılızay( ke ulmuyu diziliminde gösterilir.