vakit nakittir

vakit nakittir

“zaman çok değerlidir, boş yere harcanmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz.


vakit nakittir için benzer kelimeler


vakit nakittir, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'k', 'i', 't', ' ', 'n', 'a', 'k', 'i', 't', 't', 'i', 'r', şeklindedir.
vakit nakittir kelimesinin tersten yazılışı rittikan tikav diziliminde gösterilir.