varaklanmak

varaklanmak

(nsz) Varaklama işine konu olmak.


varaklanmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 'a', 'k', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
varaklanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnalkarav diziliminde gösterilir.